Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie

De federale overheid wil de kansen die AI biedt ten volle benutten, en stelde daarom een nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie op. Dit plan werd goedgekeurd op de ministerraad van 28 oktober, en stelt concrete acties voor om van België een #SmartAINation te maken.

Inhoudstafel

Artificiële intelligentie (AI) laat zich nu al voelen in ons dagelijks leven, en zal de wereld blijven veranderen. Het gebruik van AI kan een antwoord bieden op tal van uitdagingen, denk maar aan economie, energie, gezondheid, mobiliteit, klimaatverandering, de strijd tegen desinformatie en veiligheid.

9 doelstellingen om van België een #SmartAINation te maken

Het nationaal convergentieplan bevat negen doelstellingen waarop de federale overheid, samen met haar partners, de komende jaren wil focussen:

 

  1. Betrouwbare AI bevorderen
  2. De cyberveiligheid waarborgen
  3. Het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van België versterken door middel van AI
  4. Een data gestuurde economie en een performante infrastructuur ontwikkelen
  5. AI staat centraal binnen de gezondheidszorg
  6. In dienst van een duurzame mobiliteit
  7. Het milieu beschermen
  8. Betere en levenslange opleidingen voorzien
  9. Burgers betere diensten en bescherming bieden.

Raadpleeg het gedetailleerde plan

Je vindt er naast een uitgebreide beschrijving van de doelstellingen ook de concrete actiepunten.

Om de uitvoering van dit nationaal plan te begeleiden, wordt gezamenlijk bij de  Beleid en Ondersteuning (BOSA) en de Economie een Sturingscomité opgericht. Dit comité zal, naast voorstellen formuleren over de werking van het AI-programma, optreden als het centraal contactpunt op federaal  voor AI-gerelateerde kwesties.

Meer informatie

Wil je meer informatie over het nationaal convergentieplan? Of heb je een andere AI-gerelateerde vraag?

Contacteer ons