Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

 • Definitie

  Human Centered Design (HCD) is een benadering die bij elke stap van het oplossingsgerichte proces rekening houdt met het menselijke perspectief.

   

  Voordelen

  2 personen die lachen
  De voordelen van Human Centered Design

  De voordelen voor burgers zijn onder meer:

  • Diensten die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften en voorkeuren
  • Gebruiksvriendelijkere en intuïtievere ervaringen in alle contacten met de overheden.

  Overheden zélf streven naar diensten die efficiënter en tegen lagere kosten worden geleverd, zonder in te boeten aan en mensgerichte insteek.

   

  Vier niveaus

  Human Centered Design (HCD) wordt doorgaans opgedeeld in 4 niveaus:

  1. Communicatieniveau

   

  Het eerste niveau is informatieontwerp. Bij overheden gaat dit over de manier waarop departementen informatie aan het publiek communiceren. Het is hier belangrijk om de context te begrijpen waarin een persoon de informatie zou kunnen ontvangen. Vaak (of toch: steeds vaker) gaat het om mobielvriendelijke websites en sms-alerts.

   

  2. Productniveau

  Het tweede niveau is technologie en productontwerp. Dit kan een app of programma zijn dat openbaar of intern gericht is. Bij de overheid worden bijvoorbeeld veel formulieren gebruikt. Gebruiksvriendelijk formulierontwerp en-behandeling is een voorbeeld van HCD ontwerp op productniveau.

   

  3. Interactieniveau

  Het derde niveau is service design. Dit is de algemene ervaring, de customer experience zeg maar, van burgers in interactie met de overheid. Er worden bij overheden dan wel steeds meer gespecialiseerde partijen ingeschakeld om de klantervaring op interactieniveau te finetunen, het blijft de verantwoordelijkheid van iedere overheidsmedewerker. Mensgericht te zijn, is bij uitstek een overkoepelende mindshift.

   

  4. Systeemniveau

  Het vierde niveau is dat van het organisatieontwerp. Dit zijn de processen, waarden en cultuur die passen in of leven bij een organisatie. Bij een overheidsdienst gaat dit over het creëren van een werkplekcultuur die afgestemd is op de strategie van de afdeling. Mensgericht ontwerp kan hier worden gebruikt om gelijkheid en inclusie te bevorderen en de manier van werken van het team, de afdeling of de hele organisatie vorm te geven.

 • Kort samengevat

  Human Centered Design is een manier van denken waarbij je de mensen die je bedient, alsook andere belangrijke belanghebbenden centraal stelt in het ontwerp-, innovatie- en implementatieproces.