Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering
  • Academische wereld

Inhoudstafel

Wat is nu juist digitale inclusie en toegankelijkheid?

Dit gaat over de hele bevolking die vlotter toegang moet krijgen en basiskennis moet verwerven m.b.t. de diverse essentiële onlinediensten van overheden. Digitale inclusie moet iedereen in staat stellen om de mogelijkheden van digitale technologieën optimaal te benutten; het moet zelfs een hefboom worden voor sociale en economische inclusie en mobiliteit.Betere toegankelijkheid heeft als doel om iedereen optimaal gebruik te laten maken van openbare diensten; evenwaardig, zonder onderscheid.  

 

Inclusie

Inclusie betekent hier: iedereen ten volle te laten profiteren van alle mogelijkheden die nieuwe technologieën aanbrengen om zo toegang te krijgen tot de Europese openbare diensten. Door iedereen toegang te geven worden uitsluiting en sociale-/economische scheidingslijnen overwonnen.

 

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid houdt in dat mensen met een beperking, ouderen en andere kansarme groepen volop gebruik kunnen maken van openbare diensten op een dat evenwaardig en vergelijkbaar is met dat van alle andere burgers.

 

Inclusief design

Inclusief design is een ontwerpproces waarbij een product of dienst (al dan niet digitaal) voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk en bruikbaar wordt gemaakt, zonder dat daar aanpassingen voor nodig zijn.

Let wel: Inclusief design betekent niet dat we altijd een product of dienst nastreven die/dat voldoet aan de behoeften van de gehele bevolking, integendeel.

Inclusief ontwerp is net een ontwerpbenadering die past bij de diversiteit aan bevolkingsgroepen en behoeften.

 

Wil je meer weten?

Bekijk dan zeker ook onze Accessibility Office-webpagina voor meer informatie over web-toegankelijkheid.

Regelgeving

Richtlijn (EU) 2016/2102

Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties Laatste...