Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering
  • Academische wereld

Inhoudstafel

Voor iedereen

De mogelijke oorzaken voor digitale uitsluiting zijn even talrijk als divers: toegangsproblemen, digitaal analfabetisme, negatieve ervaringen in het verleden...

Het is een misvatting om te denken dat slechts een relatief klein deel van de bevolking ermee te maken krijgt. Afhankelijk van de context, kan het ons allemaal overkomen dat we in één of meerdere situatie(s) van uitsluiting terechtkomen; permanent, tijdelijk of plaatselijk.

 

Inclusief ontwerp of "inclusive design"

 

Omwille van alles wat we hierboven aanhaalden, is het bij het uitbouwen van een (online) dienst erg belangrijk om ons ervan bewust te zijn dat er bepaalde vooroordelen kunnen spelen. Deze vooroordelen kunnen de acceptatie van een onlinedienst voor bepaalde gebruikers bemoeilijken en hen zo belemmeren bij hun sociale functioneren. Inclusief ontwerp moet deze barrières wegnemen of minstens verlagen door ze bij elke stap van het ontwerpproces in rekening te brengen.

 

Een eerste stap richting een inclusievere digitale overheid

Sinds 2020 zet het transformatieteam van de BOSA extra in op het begrijpen van de gebruikersbehoeften. Dit om overheden te helpen hun dienstverlening te optimaliseren voor en mét de burger. Ons multidisciplinaire team voerde een eerste onderzoek uit om de uitdagingen van digitale inclusie beter te vatten en mogelijke pistes te verkennen in de context van de federale overheid.

Vandaag bieden we je al talloze praktische en bruikbare inclusieve ontwerptools aan om jouw projecten te ondersteunen en op te tillen: op maat en toegespitst op de specifieke behoeften van jouw dienst en doelgroep.

 

Meer weten?

Wil je meer weten over de stappen in het proces ? Bekijk dan zeker Inclusief design - Digital Open (belgium.be)

Of lees de brochure Digitale inclusie (PDF, 27.71 MB).

Bezoek ook What is inclusive design? (inclusivedesigntoolkit.com) van de universiteit van Cambridge voor handige en academisch onderzochte tips en inzichten rond inclusive design (in het Engels).