Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese en internationale samenwerking

De FOD BOSA vormt de link tussen België, de Europese Unie en internationale instellingen (zoals de OESO, de Wereldbank en de Verenigde Naties) voor grensoverschrijdende digitaliseringsprojecten. We ontvangen buitenlandse delegaties en spreken in het buitenland en met buitenlandse partners over de Belgische initiatieven op vlak van digitalisering.

  • Onze dienstverlening

  • Mission de BOSA

   De FOD BOSA is betrokken bij de realisatie van intentieverklaringen over digitalisering op Europees niveau.

   • Tallinn Declaration on eGovernment    De Tallinn-verklaring werd op 6 oktober 2017 door de lidstaten van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland ondertekend. Hierin engageren de EU, haar lidstaten en de EFTA-landen zich om de nodige stappen te zetten naar digital-by-default overheidsdiensten, met de nodige aandacht voor onder meer gebruikersgerichtheid, webtoegankelijkheid en digitale inclusie.
   • Berlin Declaration on Digital Society and Value-Based Digital Government

    De Europese ministers voor Digitalisering hebben de Berlijn-verklaring in december 2020 onderschreven, tijdens het toenmalig Duits voorzitterschap van de Europese Unie. De verklaring bouwt verder op de Tallinn-verklaring en verwijst naar een aantal gedeelde waarden en ethische principes die de landen, en de EU in haar geheel, als leidend beschouwen bij hun digitale transformatie.
   • Lisbon Declaration: Digital Democracy with a Purpose

    De Lissabon-verklaring werd op 1 juni 2021 ondertekend tijdens een ‘Digital Assembly’ in het kader van het Portugees voorzitterschap van de EU. Het accent van de verklaring ligt op de promotie van mensenrechten, fundamentele vrijheden, de rechtsstaat en democratische principes in de digitale wereld.
  • icoon 'delen op social media'

   Daarnaast is de FOD BOSA nauw betrokken bij de nationale implementatie van Europese programma’s en projecten, zoals de Single Digital Gateway.

   Daartoe behoort de digitale toegangspoort Your Europe.

   • Het Your Europe-portaal zal één digitale toegangspoort tot online informatie, procedures en assistentiediensten voor alle burgers en bedrijven in de Europese Unie vormen. Het volledige project moet tegen het einde van 2023 opgeleverd worden.

   Om bewijsstukken zoals geboorte- en huwelijkscertificaten op een veilige manier uit te wisselen, waarbij burgers of vertegenwoordigers van bedrijven de kans krijgen om de gegevens te visualiseren en hun goedkeuring te geven, is de Federale Dienstenintegrator van de BOSA betrokken bij het bouwen van een nationale ‘data-toegangspoort’. Deze toegangspoort zal alle overheidsdiensten in België, op federaal maar ook op regionaal , verbinden met de andere EU-lidstaten.

   • Digitale overheidsdiensten in ons land kunnen beroep doen op de toegangspoorten van andere lidstaten, zodat zij er de nodige gegevens rechtstreeks kunnen ophalen en daardoor Belgische online overheidsdiensten kunnen aanbieden aan de inwoners van andere EU-lidstaten, zonder bijkomende beslommeringen voor deze burgers.

   • Ook voor Belgen die in andere lidstaten verblijven en er gebruik wensen te maken van online overheidsdiensten zal het gemakkelijker worden. De Federale Dienstenintegrator van de FOD BOSA zal de gegevens in Belgische authentieke bronnen makkelijker kunnen delen met andere lidstaten dankzij dit systeem van gegevensuitwisseling (het Once Only Technical System of OOTS).

  • icoon 'online zoeken'

   Er zijn ook tal van internationale benchmarkstudies die de mate van digitalisering in verschillende landen meten. De FOD BOSA is een van de partners die input leveren.

   • De Digital Economy & Society Index (DESI) is een rapport van de Europese Commissie dat jaarlijks de digitale performantie van de Europese lidstaten meet. Op basis van het gecombineerde resultaat voor de domeinen connectiviteit, menselijk kapitaal, internetgebruik, integratie van digitale technologie en digitale overheidsdiensten wordt een ranking van de lidstaten opgesteld.    De Europese ranking van 2022

   Meer internationale rapporten en benchmarkstudies over de digitale overheid vind je hier:

  • Ziezo, dat doen we dus!

  • De FOD BOSA draagt actief bij tot grensoverschrijdende digitaliseringsprojecten binnen de Europese Unie.