Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Omwille van organisatorische redenen zijn nog niet alle beraadslagingen zowel in het Nederlands als in het Frans beschikbaar. Van zodra beschikbaar worden de vertalingen toegevoegd. Indien u meer informatie wenst omtrent de vertaling van een specifieke beraadslaging kan u het secretariaat contacteren via IVC_federalekamer@bosa.fgov.be.

Via deze link kan u het archief van de beraadslagingen van het voormalig sectoraal comité voor de Federale Overheid uit de periode 2005 – 2018 downloaden. (zip-bestand - 117MB)

De beraadslagingen van de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité worden gepubliceerd op de website van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid: www.ksz-bcss.fgov.be

Beraadslagingen