Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité voor de Federale Overheid een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging FO nr. 23/2013 van 25 juli 2013
 
Datum inwerkingtreding Begunstigde Plaats

09/11/2016

Parkeeragentschap Parking.Brussels/Vorst Vorst

15/12/2015

Parkeeragentschap Parking.Brussels/Ganshoren Ganshoren

02/09/2015 

Parkeeragenstchap Brussel/Sint-Jans-Molenbeek Sint-Jans-Molenbeek

13/05/2014

Parkeeragentschap Brussel/Sint-Agatha-Berchem Sint-Agatha-Berchem

09/03/2010

Machtiging eindigt op 01/03/2014.

Vinci