Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 21/2015 van 25 maart 2015

 

Datum inwerkingtreding Begunstigde Informatica applicatie 
16/11/2018 Belspo  
04/10/2018 Attentia  
04/10/2018 Landsbond liberale mutualiteiten  
18/04/2018

RIZIV

Toegangs- en gebruikersbeheer van ‘Concerto’: een samenwerkingsplatform ten behoeve van de overlegorganen van het RIZIV voor een gecontroleerde verspreiding van en toegang tot de voor het overleg relevante documenten

21/02/2018

DURME-MOERVAART

Toegangs- en gebruikersbeheer van een e-loket op de website van I.D.M., ontwikkeld in het kader van diens opdracht van openbare dienstverlening zoals beschreven in diens statuten, inzonderheid afvalbeheer en afvalverwijdering

06/11/2017

Vlaamse Maatschappij Sociaal Wonen (VMSW)

KBO: 0236.506.487

Interimsign: toegangs- en gebruikersbeheer van de partijen die de VMSW-diensten wensen of moeten gebruiken

17/05/2017

Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA)

MyZNA: patiënten krijgen toegang tot patiëntendossiers

MyZNAPro: zorgvertrekkers krijgen toegang tot telefoonnummers van specialisten en dossiers en verslagen van hun persoonelijke patiënten (via SARAi)

22/03/2017

FAGG

Autocontrol, SAA et SANAC : toegangs- en gebruikersbeheer voor de registratie van fabrikanten en distributeurs van medische hulpmiddelen

 

IVAREM

"My Ivarem": toepassing voor burgers

09/01/2017

Infrabel

SharePointsites:

Toegangs- en gebruikersbeheer via hetwelk personeelsleden toegang krijgen tot SharePointsites die specifieke bedrijfsinhoud bevatten

07/12/2016

ETNIC

KBO: 0536.164.530

AGSS: elektronische erkenningsaanvraag 

SAPE: elektronische studiebeursaanvraag

BCED Web Interface: raadpleging van verschillende authentieke bronnen door de personeelsleden 

24/10/2016

AG Stedelijk onderwijs

Online-inschrijvingsplatform

Inschrijvingen voor niet-leerplichtonderwijs

17/09/2015

CIBG

KBO: BE 0240.678.477

 
15/09/2015

Smals

KBO: BE 0406.798.006

Interne bedrijfsinformatienetwerk:

Toegangs- en gebruikersbeheer
15/09/2015 Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

REMA:

Register voor Broeikasgassen

30/07/2015 Departement WVG -Justitiehuizen Sipar 2: 

Begeleiding van slachtoffers en daders
09/07/2015 Universitaire Ziekenhuizen KULeuven

KBO: BE 0419.052.173
Klinisch werkstation:

Elektronisch medisch dossier
22/05/2015 Securex