Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuw e-Procurement-platform

De huidige toepassingen, die samen het e-Procurementplatform vormen, worden vervangen door een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform tegen het einde van het eerste kwartaal 2023.

Van toepassing voor
 • Niet-federale aankopers
 • Federale aankopers
 • Federale ambtenaren
 • Ondernemingen

Inhoudstafel

 • Het nieuwe platform verzekert de BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees . Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden.

  20 december 2022 organiseren we de 9ste demonstratie van het toekomstig e-Procurement platform. Meer info kan je vinden op de volgende pagina.

  Meer info kan je vinden op de volgende pagina.

   

  Tijdslijn

  Op 4 september 2020 gaf de Ministerraad de goedkeuring om te starten met een project ter vervanging van het huidige e-Procurement platform. In de plaats van de huidige toepassingen komt een nieuw, geïntegreerd en verbeterd platform met dezelfde naam. Het nieuwe e-Procurementplatform wordt gelanceerd tegen het einde van het eerste kwartaal 2023. 

  Met dit nieuwe platform verzekert de FOD BOSA de continuïteit en wettelijke conformiteit van haar dienstverlening inzake overheidsopdrachten, zowel op Belgisch als op Europees niveau. Daarnaast zullen ook nieuwe en verbeterde functionaliteiten worden aangeboden.

   

  Doelstelling

  De meest prioritaire doelstelling van dit project is het verzekeren van de continuïteit. Vandaag wordt het huidige platform gebruikt door meer dan 100.000 eindgebruikers en zijn er meer dan 5.500 aangesloten. Er worden elk jaar meer dan 20.000 opdrachten op het platform bekendgemaakt en meer dan 150 raamovereenkomsten gedeeld. In 2023 eindigt het onderhoudscontract voor het huidige platform en zal de Europese Commissie het gebruik van volledig nieuwe aankondigingsmodellen (“eForms”) verplichten.

  De belangrijkste doelstelling is dus om voor de modules die vandaag gebruikt worden, een vlotte overgang te verzekeren naar een gebruiksvriendelijk en performant nieuw e-Procurement platform.

   

  Basisversie

  In eerste instantie wordt een “basisversie” van het nieuwe platform ontwikkeld. Deze basisversie herneemt de functionaliteiten die al aanwezig zijn in het huidige platform. De focus ligt hierbij op het vervangen van de bestaande toepassingen (e-Notification, e-Tendering, UEA en e-Catalogue). De basisversie omvat logischerwijs ook de technische opzet van het platform en de ontwikkeling van een gebruikers- en organisatiebeheer. 

  Bij de onwikkeling van het nieuwe platform wordt resoluut gekozen voor een API-aanpak. API staat voor Application Programming Interface. Dankzij de API zal een uitgebreide integratie mogelijk zijn met andere platformen (bijvoorbeeld eigen systemen van klantorganisaties).

   

  Functionaliteiten basisversie

  In de basisversie, die opgeleverd zal worden in het eerste kwartaal van 2023, zullen zowel pre-award als post-award functionaliteiten ontwikkeld worden:

  Pre-award functionaliteiten

  Nieuwe en geïntegreerde e-Notification, e-Tendering en UEA-modules met volgende elementen:

  • Publicaties (met de nieuwe eForms)
  • Krachtige zoekmotor en zoekprofielen
  • Een geïntegreerd Uniform Europees Aanbestedingsdocument UEA
  • Uitnodigen tot deelneming
  • Het indienen van aanvragen tot deelneming en offertes
  • Openen van offertes en aanvragen tot deelneming
  • Forum
  • Pitches (organiseren van online meetings met ondernemingen)
  • Challenges & Solutions (op een snelle manier kenbaar maken van problemen waarvoor een innovatieve oplossing wordt gezocht alsook het kenbaar maken van reeds bestaande innovatieve oplossingen)

  Post-award functionaliteiten

  Een nieuwe en uitgebreide e-Catalogue module met volgende elementen:

  • Contractbeheer
  • Catalogi
  • Aanvragen
  • (Opvolging van) bestelbonnen
  • Gebruikers -en organisatiebeheer
  • API

    

  Bijkomende functionaliteiten

  In 2021 werd parallel een traject gestart om te onderzoeken hoe de basisversie van het nieuwe e-Procurement platform kan uitgebreid worden. Deze bijkomende functionaliteiten hebben tot doel het aankoopproces – en dan vooral bepaalde stappen in de plaatsingsprocedure –verder te ondersteunen en het platform zo stapsgewijs uit te bouwen tot een end-to-end aankoopplatform.

  Hieronder volgt een overzicht van de beoogde functionaliteiten, gerangschikt volgens hun gepercipieerde meerwaarde (hoogste eerst):

  • Vloeiboek digitaliseren
  • Begeleiden van actoren
  • Templates
  • Clausulebibliotheek
  • (Semi)automatisch evalueren

   

  Projectwerking

  Dit project wordt gestuurd en uitgevoerd vanuit de dienst Applicatiebeheer en Ondersteuning binnen DG Federal Accountant & Procurement – FOD BOSA.

  De nieuwste ontwikkelingen worden op regelmatige tijdstippen bekendgemaakt op deze site.

  Het e-Procurement aankoopplatform zal voortdurend evolueren. Wijzigingen aan het regelgevend of technologisch kader zullen op regelmatige basis tot een aanpassing van het platform leiden. Daarnaast zullen bestaande functionaliteiten en diensten steeds verder worden geoptimaliseerd. 

   

  Op de hoogte blijven

  We geven op regelmatige basis een stand van zaken. Deze stand van zaken kan je vinden in onze nieuwssectie.

  Wij organiseren ook demonstraties van het nieuwe platform. Tijdens deze demonstraties wordt de vooruitgang in de ontwikkeling van het platform getoond. Wil je hier ook bij betrokken worden? Raadpleeg dan op regelmatige basis onze kalender. Hier zullen alle demonstraties worden aangekondigd.

  Wil je liever de uitnodigingen per mail ontvangen? Dat kan ook. Stuur dan een aanvraag naar eproc2022@bosa.fgov.be

  Ook vragen, opmerkingen of suggesties mag je naar dit adres sturen.

  Wil je graag meer weten? Raadpleeg dan de roadmap e-Procurement.