Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Een offerte indienen (als bedrijf)

Leer meer over het indienen van een offerte en de beroepsmogelijkheden.

Regelgeving

  • Wet van 17 juni 2013

    Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...