Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

 • Deze informatie is van toepassing op het vorige e-Procurementplatform dat op 4/9/23 vervangen werd. Deze informatie blijft nog aanwezig tot eind 2023 om lopende procedures af te werken. Alles over het nieuwe platform vind je hier.

 • De Free Market is een papierloze elektronische omgeving op e-Procurement waarin op vrijwillige basis overheidsopdrachten kunnen bekendmaken die niet onderworpen zijn aan enige bekendmakingsvoorschriften.

  Als aankoper kan je op Free Market: 

  • Een onderhandelingsprocedure starten zonder voorafgaande bekendmaking of oproep tot mededinging, met publicatie in Free Market. Deze methode houdt in dat je online een aankondiging publiceert en ook je bestek online plaatst. Je kan je dossier beheren met alle beschikbare e-Procurement-tools. Zo kunnen ondernemingen hun offerte indienen via e-Tendering indien je deze optie hebt geactiveerd. 
  • Een vereenvoudigde aankondiging voor een verkoop publiceren en hierbij gebruik maken van de e-Procurement-tools. 

  Ondernemers kunnen vrijblijvend een visitekaartje op e-Notification achterlaten. De aankoper kan het vervolgens in het Free Market-gedeelte raadplegen. 

   

Regelgeving