Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties
 • Regering

Inhoudstafel

Welke gebruikers?

Overheidsopdrachten worden gesloten door een of . Onder andere de staat, de gewesten, de gemeenschappen en de lokale overheidsinstanties vallen onder dit begrip (art. 2, 4° en 5° van de wet van 17 juni 2016).

 

Wie haalt ze binnen? 

Overheidsopdrachten worden doorgaans binnengehaald door ondernemers, ongeacht hun rechtsvorm (art. 2, 10° van de wet van 17 juni 2016).

 

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 18 april 2017

  Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2017.
 • Koninklijk besluit van 14 januari 2013

  Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.
 • Wet van 17 juni 2013

  Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies...