Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Regelgeving

  • Wet van 17 juni 2016

    Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.