Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Andere overheden
 • Federale ambtenaren
 • Burgers
 • Ondernemingen
 • Federale organisaties

Inhoudstafel

 • Aanvang van de opdracht   De uitvoering van de overeenkomst begint na de kennisgeving van de beslissing tot gunning van de opdracht aan de geselecteerde door de

   

  Wijziging aan de opdracht    Op basis van de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie meent de Europese Commissie dat een opdracht moet kunnen worden aangepast aan bepaalde veranderingen in de economische, juridische of technische omgeving, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Deze wijzigingen kunnen de vorm aannemen van een addendum, een afrekening, een herzieningsclausule of een herziening van de opdracht. 

   

   

  Oplevering en sluiting   De belangrijkste oorzaak voor de beëindiging van een overeenkomst is de uitvoering, door elk van de partijen, van haar verplichtingen. Een oplevering is de vaststelling door de aanbestedende overheid dat de door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk uitgevoerde werken, leveringen of diensten overeenstemmen met de regels van goed vakmanschap evenals met de voorwaarden van de opdracht.    

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.

Meer over Uitvoering