Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Voorbereiding

De voorbereiding van een overheidsopdracht is cruciaal en maakt het voor een aanbestedende overheid mogelijk om haar behoeften te bepalen, zodat deze voldoende nauwkeurig kunnen worden omschreven om geldige offertes te ontvangen.