Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

Het bestek opstellen Het bestek is een door de opgesteld document waarin deze laatste toelicht wat zijn behoeften zijn en ook de specifieke voorwaarden van de opdracht. De inschrijvers stellen hun offerte op op basis van het bestek.  Het is dus van belang dat dit document nauwkeurig is, zodat het mogelijk is om geldige offertes in te dienen. Om je te helpen zorgden we voor templates van de verschillende bestekken.

Hand die schrijft

 

Varianten en optiesEen variant is een alternatieve ontwerp- of uitvoeringswijze die hetzij op vraag van de , hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend. (artikel 2, 53° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten) 

Een optie is een bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, dat hetzij op vraag van de aanbestedende overheid, hetzij op initiatief van de inschrijver wordt ingediend (artikel 2, 54° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.