Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties
  • Regering

Inhoudstafel

Voor de gevallen, vermeld in het koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, prijsvragen en concessies op federaal niveaumoeten voorstellen voor overheidsopdrachten door de ministerraad worden goedgekeurd. Dit moet gebeuren voordat er een plaatsingsprocedure wordt opgestart. Het voorafgaande advies van de ministerraad zal afhangen van de raming van de opdracht en de gekozen procedure. Lees artikel 3 van het koninklijk besluit om te weten te komen wanneer het akkoord van de ministerraad nodig is.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 3 april 2013

Koninklijk besluit van 3 april 2013 betreffende de tussenkomst van de ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van...