Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Andere overheden
  • Federale ambtenaren
  • Burgers
  • Ondernemingen
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Als de de noodzaak ervan aantoont, kan ze gebruik maken van een opdracht die is opgesplitst in een of meer vaste gedeelten en een of meer voorwaardelijke gedeelten. Hoewel de sluiting van de opdracht op de hele opdracht betrekking heeft, bindt ze de aanbestedende overheid enkel voor de vaste gedeelten. De uitvoering van elk voorwaardelijk gedeelte is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld (artikel 57 van de wet van 17 juni 2016).

Voor meer informatie kun je de fiche van de Commissie voor de Overheidsopdrachten (PDF, 192.37 KB).

Regelgeving

Wet van 17 juni 2016

Wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14 juli 2016.