Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Federaal aankoopbeleid

Het federaal aankoopbeleid streeft ernaar zoveel mogelijk federale aankopen gemeenschappelijk te realiseren. Het hiervoor uitgewerkte aankoopmodel tracht de samenwerking tussen de federale overheidsdiensten te stimuleren, door middel van een strategisch overlegorgaan. Het aankoopmodel werd officieel met het Koninklijk Besluit van 22 december 2017.

Regelgeving