Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Het overzicht van de gemeenschappelijke overeenkomsten vind je in deze Excel (XLSM, 64.37 MB). Het is mogelijk dat het laden van deze Excel enkele minuten in beslag neemt.

Dit overzicht bevat enkel de gemeenschappelijke overeenkomsten die geplaatst worden in het kader van het Koninklijk Besluit van 22/12/2017. Het bevat dus geen individuele contracten, noch raamovereenkomsten beheerd door bijvoorbeeld Smals in het kader van de .

Opgelet! Deze Excel is geen vooraankondiging of aankondiging van een gemeenschappelijke overeenkomst in de zin van art. 60 en 61 van de wet van 17 juni 2016. Hiervoor kan je terecht op e-Notification.

Wil je weten of je organisatie deelneemt aan een gemeenschappelijke overeenkomst in uitvoering? Je kan dat nagaan in e-Catalogue: daarin staan alle bestaande gemeenschappelijke overeenkomsten in uitvoering waaraan je organisatie deelneemt.

Wil je weten of je organisatie zal deelnemen aan een gemeenschappelijke overeenkomst in opmaak? Vraag dan in je organisatie na of je organisatie een intentieverklaring en/of indiende bij het -secretariaat.

 

Vragen?

Heb je meer info of verduidelijking nodig over de gegevens opgenomen in de Exceltabel?

Neem contact op met het SFA-secretariaat

Regelgeving