Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Model en doelstellingen

Het federaal aankoopmodel met betrekking tot leveringen en diensten werd vastgelegd in het KB van 22/12/2017. Dit model berust op drie pijlers en beoogt vier doelstellingen.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

 • Drie pijlers

  Het federaal aankoopmodel berust op drie pijlers:

  • een sterk federaal aankoopoverleg dat de gemeenschappelijke behoeften van de verschillende federale entiteiten identificeert, coördineert en beslissingen neemt
  • centralisatie en professionalisering van het aankoopgebeuren binnen de federale overheidsdiensten. Het KB van 22/12/2017 maakt een onderscheid binnen de federale overheidsdiensten tussen de actieve en passieve deelnemers 
  • het dienstencentrum Procurement dat ondersteuning biedt aan de federale overheidsdiensten doorheen het volledige aankoopproces (juridische ondersteuning, tools & applicaties, operationele ondersteuning bij het gemeenschappelijk aankoopproces, …).

  Schematische voorstelling van het federaal aankoopmodel:

  Aankoopmodel

  Vier doelstellingen

  Het federaal aankoopmodel heeft vier doelstellingen:

  • het bekomen van effectiviteitswinsten door middel van homogenisering en standaardisatie van het federaal gemeenschappelijk aankoopproces
  • het implementeren van een efficiënt samenwerkingsmodel waardoor minder arbeidskrachten nodig zijn (efficiëntiewinsten)
  • de participatiegraad voor Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO) in de overheidsopdrachtenmarkt vergroten
  • het bevorderen van duurzaamheid van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen in.
 • Contact

  Ben je federaal ambtenaar en heb je een vraag over het federaal aankoopbeleid?

  Contacteer ons

Regelgeving