Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ondersteuning van het Strategisch Federaal Aankoopoverleg en het gemeenschappelijk aankopen

De dienst tactische en operationele ondersteuning ondersteunt  het Strategisch Federaal Aankoopoverleg   en het gemeenschappelijk aankoopproces.

Van toepassing voor
Federale ambtenaren

Inhoudstafel

Dienst

De dienst bestaat o.a. uit het team aankoopbeleid, het -secretariaat, het marktkenniscentrum, het team behoeftecaptatie en de federale aankoopcentrale FORCMS.

 

Opgelet

Alle FORCMS-contracten zijn onderhevig aan de bepalingen van het KB van 21/07/2023. Om als deelnemer in deze contracten opgenomen te worden dien je, net zoals bij alle gemeenschappelijke overeenkomsten  ( ), de procedure  te volgen.

 

Verantwoordelijkheden

Deze dienst heeft volgende verantwoordelijkheden:

 • Het Strategisch Federaal Aankoopoverleg (SFA) ondersteunen
 • De beslissingen van het SFA opvolgen
 • De SFA-vergaderingen organiseren en coördineren
 • Het proces tot gemeenschappelijke overeenkomst (GO) ontwikkelen en ondersteunen
 • Ondersteuning bieden aan het Tactisch-Operationeel Federaal Aankoopoverleg  ( )
 • Voorbereiding van het federale aankoopbeleid
 • Instaan voor de communicatie omtrent het federaal aankoopoverleg
 • De kritische performantie-indicatoren (KPI) opstellen
 • De behoefteplanning en behoeftecaptatie beheren
 • De opleidingen omtrent gemeenschappelijk aankopen organiseren
 • De strategie omtrent opleidingen met betrekking tot overheidsopdrachten ontwikkelen
 • Vergelijkende studies uitvoeren en instaan voor kennisdeling

 

Juridische ondersteuning aan federale aankopers

De dienst tactische en operationele ondersteuning maakt deel uit van het dienstencentrum Procurement. Naast deze ondersteuning biedt het dienstencentrum ook juridische ondersteuning aan federale aankopers en zorgt ze voor de digitalisering van de processen.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 21 juli 2023

Koninklijk besluit van 21 juli 2023 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid Gecoordineerde versie