Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Ondernemingen

Inhoudstafel

 • Het Koninklijk Besluit van 7 april 2019 legt vast dat overheden elektronische facturen die naar hen verstuurd worden, en die aan de Europese norm voldoen, moeten kunnen ontvangen en verwerken. De Federale Overheidsdienst Beleid & Ondersteuning ( BOSA) neemt de praktische implicaties van deze wetgeving voor haar rekening. In dat kader werd een nieuwe procedure gelanceerd, met als doel om een beter zicht te krijgen op de bestaande IT-oplossingen voor elektronische facturering bij overheidsopdrachten. De FOD BOSA werkt daarvoor samen met technologiefederatie Agoria.

  Nood om oplossingen voor de verwerking van e-facturen in kaart brengen

  De bedoeling van deze procedure is om in kaart te brengen over welke oplossingen voor het verwerken van elektronische facturen bij overheidsopdrachten de IT-sector op dit moment beschikt. Op die manier worden potentiële gebruikers over het aanbod geïnformeerd en kunnen ze dus kiezen tussen bestaande relevante oplossingen. Bovendien genereren we zo meer aandacht voor de Belgische IT-sector in z’n geheel.

  Nieuwe regels rond overheidsopdrachten zorgen voor een boost van elektronische facturen in het algemeen

  Het informeren van zowel leveranciers als overheidsinstanties over de bestaande IT-oplossingen voor het verwerken van elektronische facturering is een cruciale factor om van de overstap naar e-facturering bij overheidsopdrachten een succes te maken, dat op zijn beurt een essentiële stap is in de richting van het veralgemenen van e-facturering.

  Interoperabiliteit versterken en een stimulans om (meer) e-facturen te versturen

  Het publiek maken van een overzicht aan IT-oplossingen kan door de sector bovendien worden aangegrepen om resterende interoperabiliteitsproblemen aan te pakken. Ondernemingen die reeds betrokken zijn bij overheidsopdrachten krijgen een bijkomende stimulans om in toenemende mate gebruik te maken van elektronische facturen.

  Voor wie?

  Elke onderneming die actief is in de IT-sector, al dan niet als hoofdactiviteit, en die IT-producten en/of diensten heeft ontwikkeld, op de markt brengt of ter beschikking stelt, waarmee elektronische facturen kunnen worden uitgereikt overeenkomstig de Europese norm inzake elektronische facturering (EN 16931), kan

  • een « aanvraag tot publicatie van een oplossing voor elektronische facturering voor ondernemingen in het kader van overheidsopdrachten » indienen. Meer info vind je hier.

    
  • een « aanvraag tot publicatie van een oplossing voor elektronische facturering voor  in het kader van overheidsopdrachten » indienen. Meer info vind je hier.

  Zorg ervoor dat jouw oplossing voor het verwerken van e-facturen gepubliceerd wordt: dien een dossier in!

  Voor vragen en meer info kan je mailen naar e-invoicing@bosa.fgov.be