Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Geaccrediteerde opleiders, opleidingsorganisaties en kenniscentra

Deze personen en organisaties zijn door de FOD BOSA geaccrediteerd om opleidingen (meestal betalend) te mogen geven.

Van toepassing voor
  • Niet-federale aankopers
  • Federale aankopers
  • Ondernemingen

Inhoudstafel