Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Europese richtlijnen en verordeningen

De regelgeving inzake overheidsopdrachten vindt haar oorsprong in het Europees recht, en met name in de Europese richtlijnen.

Van toepassing voor
Aanbestedende overheden

Inhoudstafel