Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Verwijlinteresten

Hier vind je een overzichtstabel van de interestvoeten voor betalingsachterstand bij overheidsopdrachten, alsook de mededelingen van de Minister van Financiën over de interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

Van toepassing voor
  • Niet-federale aankopers
  • Federale aankopers
  • Aanbestedende overheden

Inhoudstafel

Overzicht van de intrestpercentages voor betalingsachterstand bij overheidsopdrachten

Overzicht van de verwijlintresten voor betalingsachterstand bij overheidsopdrachten (PDF, 249.82 KB)

 

Mededeling van de minister van Financiën over de intrestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties

Met betrekking tot overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002

Regelgeving

Koninklijk besluit van 14 januari 2013

Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, gepubliceerd in het Belgisch Staats op 14 februari 2013.