Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Soorten procedures

Hier vind je informatie over de verschillende soorten procedures en de kenmerken ervan.