Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgisch EU-voorzitterschap 2024

België neemt het roterend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie over van 1 januari tot en met 30 juni 2024. De FOD BOSA organiseert in totaal 13 evenementen verspeid over het hele land.