Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Het .be-logo en de federale header

Overheidscommunicatie moet geloofwaardig zijn. Een duidelijke en herkenbare signatuur maakt de burger duidelijk dat de informatie afkomstig is van de federale overheid.

Om die reden dienen websites van de federale overheid gebruik te maken van de federale header. Het .be-logo, het kenmerk van de federale overheid, moet door alle federale instellingen als handtekening worden gebruikt in hun communicatieacties, net zoals door de federale regering in haar officiële communicatie.

Van toepassing voor
  • Federale ambtenaren
  • Federale organisaties

Inhoudstafel

Bij het gebruik van het .be-logo moeten de vastgelegde regels in het grafisch charter nauwgezet worden nageleefd.

Alle .be logo’s , de .be-favicon en de federale header en hun gebruiksvoorwaarden vind je op Materiaal '.be' · Webguide.belgium.be.

Op deze site vind je ook hoe je een domeinnaam kan aanvragen en registreren.

Het gebruik van het logo voor commerciële doeleinden of elk ander niet-gespecificeerd gebruik is strikt verboden.