Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Be.Translators

Be.Translators is een community die bestaat uit de vertaal- en tolkdiensten van een reeks Belgische overheidsdiensten (federaal, regionaal en lokaal) en organisaties verbonden aan de Belgische overheidssector. De community neemt het initiatief om actief samen te werken.

Van toepassing voor
Vertalers

Inhoudstafel