Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Evidence informed hr-beleid

In een wereld in verandering, is het belangrijk om een hr-beleid te hebben dat gebaseerd is op wetenschap en cijfergegevens, een zogenaamd evidence informed beleid. Om dat te bekomen faciliteert de FOD BOSA op verschillende manieren de uitwisseling tussen onderzoek en praktijk.

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Beleidscellen
 • Academische wereld

Inhoudstafel

 • Evidence informed hr

  Evidence informed hr wil zeggen dat beslissingen rond hr-thema’s genomen worden op basis van de evidentie die voorhanden is. Deze evidentie kan komen van wetenschappelijk onderzoek, maar ook van cijfergegevens of de visie van experten in de materie.

  Onderzoek en praktijk dichter bij elkaar brengen

  Eén van de grote uitdagingen is om de wereld van het wetenschappelijk onderzoek en die van de dagelijkse praktijk op elkaar af te stemmen. De BOSA neemt hiervoor een aantal initiatieven:

  • Wetenschappelijk adviescomité: dit comité wordt geraadpleegd om een wetenschappelijk gefundeerd advies te geven over hr-strategieën, -praktijken en -methoden
  • Uitwisseling verbeteren: met behulp van een online platform, maar ook door het organiseren van netwerkvergaderingen worden bruggen gebouwd tussen wetenschappers en beleidsmedewerkers
  • Samenwerkingen: door stages en studentenprojecten, de begeleiding van thesis- en doctoraatstudies en het opzetten van samenwerkingsakkoorden wordt de samenwerking tussen de academische wereld en de praktijk verbeterd. 

  Output

  Een evidence informed hr-beleid resulteert in visieteksten die gebaseerd zijn op data en wetenschappelijk onderzoek. Samen met de betrokken stakeholders, zoals het kabinet Ambtenarenzaken en het netwerk van P&O-directeurs, worden deze visieteksen omgezet in strategische en operationele doelstellingen voor het beleid.