Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoring risico op overschrijding personeelsenveloppes

De monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppes (RM) stelt de regering in staat om voor elke personeelsenveloppe het risico op overschrijding in te schatten in relatie tot de personeelskredieten.

 

Van toepassing voor
 • Hr-diensten
 • Managers
 • Strategische cel

Inhoudstafel

Monitoring

De -methodologie die aan de basis van deze berekening ligt, beoogt het minimaliseren van het risico op onderschatting van de personeelskost, gelet op het regeringsobjectief dat moet gedekt worden.

Het rapport wordt tweemaal per jaar opgemaakt door de dienst SEPP - Workforce Planning van de BOSA, een eerste keer op basis van de loonlasten van mei en een tweede keer op basis van de loonlasten van december.

De monitoring berekent verschillende indicatoren (KPI’s) die de personeelskosten vergelijken met de personeelsenveloppe. De meest volledige en meest betrouwbare indicator is de KPI 3. Deze integreert naast de geraamde kosten ook de impact van de gekende toekomstige personeelsbewegingen zoals werving, vertrek en bevordering.

Voor wie?

Nadat de betrokken hr-dienst het monitoringrapport heeft gecontroleerd en de Task Force Workforce Planning het rapport heeft gevalideerd, is het beschikbaar voor de operationele hr-verantwoordelijke en de Inspecteur van Financiën om, indien nodig, over te gaan tot een monitoring van de operationele beslissingen.

Aan de slag met de Risicomonitoring

Om de federale organisaties te ondersteunen bij de SEPP-methodiek en de interpretatie van de Monitoring van het risico op overschrijding van de personeelsenveloppes, zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld:

Regelgeving

 • Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023

  Omzendbrief nr.712Bis. van 16 juni 2023 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de...
 • Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021

  Omzendbrief nr. 701 van 23 december 2021 - Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2022 en 2023 en de...
 • Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019

  Omzendbrief nr. 670 van 20 februari 2019 - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico op overschrijding van de...