Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Monitoring van het beloningsbeleid

In de huidige war for talent is het belangrijk dat de federale overheid een aantrekkelijke werkgever is en blijft. Eén van de voorwaarden daartoe is het aanbieden van een marktconform loon. Jaarlijks wordt dan ook een studie uitgevoerd om de marktconformiteit van onze lonen te onderzoeken. Deze analyse dient ook als basis voor het formuleren van beleidsadviezen.

Van toepassing voor
Hr-diensten
  • Elk jaar wordt er een benchmark gemaakt van de lonen van de federale personeelsleden ten opzichte van de lonen in de privésector. Er wordt geanalyseerd hoe de federale personeelsleden zich positioneren ten opzichte van de marktmediaan voor vergelijkbare . In eerste instantie wordt gekeken naar de positionering voor basissalaris, maar ook andere loonelementen die voorkomen in de markt, zoals variabel loon, maaltijdcheques en bedrijfswagens maken deel uit van de vergelijking.

    Bovendien wordt er elke twee jaar ook een vergelijking gemaakt van de federale loopbanen met de loopbanen in de andere publieke overheden in België. Ook hier wordt er per en statuut geanalyseerd welke verschillen er zoal zijn op het vlak van beloning tussen de publieke overheden.

    Is de federale beloning marktconform in vergelijking met de privésector? Ook als we de verschillende loonelementen meetellen? Zijn de federale loopbanen voordeliger dan vergelijkbare loopbanen in de andere overheden? Ben je benieuwd wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de niveaus of per statuut? In de beloningsstudie vind je het antwoord terug op al deze vragen.