Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Netwerk P&O-directeurs

Het netwerk van P&O-directeurs komt maandelijks samen om uit te wisselen over strategische en operationele hr-thema’s. Daarnaast organiseert het jaarlijks een seminarie om een visie uit te werken rond een specifiek hr-thema.

Van toepassing voor
Hr-diensten

Inhoudstafel

Het netwerk van P&Odirecteurs is een gesloten netwerk dat bestaat uit alle P&O-stafdirecteurs en hr-verantwoordelijken van de ’s en ’s en een delegatie van hr-verantwoordelijken uit de ’s en ’s. Ze komen maandelijks samen om uit te wisselen over reglementaire wijzigingen, geplande hr-projecten en de evaluatie van bestaande hr-praktijken en -tendensen. Eén keer per jaar organiseren ze een tweedaags seminarie om het beleid rond een specifiek hr-thema vorm te geven.