Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Duo for a job

Heb je een stevige werkervaring en wil je die delen met een jongere die net begint op de arbeidsmarkt?

Word mentor in het kader van Duo for a job!

  • Wat is DUO for a JOB?

   " "

   Het project Duo for a job koppelt mentoren van +50 jaar die werken voor de federale overheid aan jongeren tussen 18 – 33 jaar met een migratieachtergrond die hun draai op de arbeidsmarkt willen vinden (mentees).

   De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) zoekt momenteel samen met DUO for a JOB vzw personen die zin hebben om de rol van mentor op te nemen.

  • Wat is de rol van mentor?

   " "

   Mentoren begeleiden hun mentees voor een periode van 6 maanden. Je besteedt ongeveer 2 uur per week aan je rol als mentor.  Deze begeleiding gebeurt in de lokalen van Duo for a JOB (deze vind je terug in meerdere steden in heel België) of online.

   Je neemt deze rol vrijwillig op en met toestemming van je werkgever.

 • Hoe word ik mentor?

  DUO for a JOB vzw organiseert een diepgaande 4-daagse opleiding om je op weg te helpen als mentor. FOD BOSA subsidieert deze opleiding.

  Deze opleiding gaat in op:

  • het concept van DUO for a JOB en interculturele communicatie
  • actief luisteren en praktische ondersteuning
  • bewustwording van de ervaringen en moeilijkheden waarmee de jongeren uit de doelgroep geconfronteerd worden
  • onderzoek en integratie op de arbeidsmarkt.

  DUO for a JOB vzw vormt nadien de duo’s van mentoren en mentees.

  1. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mentor te worden?

   • Je bent:

    • gemotiveerd om de rol van mentor op te nemen voor deze doelgroep.
    • minstens 50 jaar oud op het moment dat je je inschrijft
    • federaal ambtenaar (federaal administratief openbaar ambt). Het maakt niet uit of je statutair of contractueel bent.
   • Je engageert je om:

    • een infosessie te volgen van DUO for a JOB om een volledig beeld van het programma en jouw engagement te krijgen.
    • een individueel gesprek te hebben met een medewerker van DUO for a JOB om de nodige info te verzamelen voor een goede match.
    • een 4-daagse opleiding te volgen om een DUO for a JOB-mentor te worden.
    • open te staan voor voorstellen van de organisatie die de duo’s vormt en je koppelt aan een mentee.
    • gedurende 6 maanden 2 uur per week te besteden aan je rol als mentor.
   • Je moet:

    • het akkoord van je werkgever hebben om deze rol uit te oefenen. Je geeft het mailadres van de leidinggevende die het akkoord geeft door in het inschrijvingsformulier. Het akkoord houdt in dat je leidinggevende:
     • je de nodige tijd geeft voor dit project.
     • eventuele kosten verbonden aan dit project opneemt (bijvoorbeeld: verplaatsingskosten voor opleidingen of mentoring zijn ten kosten van de werkgever); De kosten voor de eerste opleiding van mentoren door DUO for a JOB vzw worden betaald door de FOD BOSA.
     • akkoord gaat dat de FOD BOSA de kandidaturen van mentoren verzamelt en ze doorgeeft aan de DUO for a JOB vzw, in functie van de budgettaire mogelijkheden en de algemene evolutie van het project.
    • je akkoord geven voor de verzameling van je gegevens (GDPR). De FOD BOSA geeft namelijk je persoonlijke gegevens door aan de DUO for a JOB vzw (voornaam, naam, taalrol, leeftijd, professioneel mailadres en andere gegevens). Je geeft ook je akkoord dat de FOD BOSA je traject opvolgt door je een tevredenheidsenquête te sturen en/of je te contacteren voor een getuigenis over je deelname.

    Ervaring met het domein hr, coaching, of met de doelgroep in kwestie is niet verplicht.

  2. Inschrijvingsformulier

   We vragen je persoonlijke gegevens, om de beste duo’s te kunnen vormen. Je gegevens worden hiervoor doorgegeven aan DUO for a JOB vzw.

   Naar het inschrijvingsformulier

   Eens je het inschrijvingsformulier hebt ingevuld neemt een medewerker van DUO for a JOB contact op met jou via telefoon om de verschillende stappen uit te leggen en je in te schrijven voor een infosessie. Tijdens deze infosessie krijg je meer details over het programma en je engagement, en kan je ook vragen stellen.

 • Getuigenis

   

  • Heb je vragen? Heb je moeilijkheden om het formulier in te vullen?

  • Contacteer ons