Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Nieuws

Evenementen

Opleidingen

Diensten

  • Screenen van taalcompetenties

    De FOD BOSA (Werkenvoor.be) kan de taalcompetenties, Nederlands, Frans, Duits en Engels van kandidaten en medewerkers in kaart brengen. Deze testen concentreren zich op...
  • Campus@YourService (CAYS)

    Campus@YourService is een dienst die de FOD Beleid en Ondersteuning aanbiedt aan zijn klantorganisaties om hun eigen interne opleidingscatalogus te beheren op de e-Campus. Op die...
  • Kandidaten screenen via objectieve methodes

    Ieder jaar screent de FOD BOSA (Werkenvoor.be) meer dan 50.000 kandidaten voor de meest uiteenlopende functies, en voor alle mogelijke niveaus. ‘Gelijke kansen voor iedereen’ is de...

Publicaties