Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

De BOSA, DG PersoPoint, berekent en betaalt:

 • de wedden, toelagen en vergoedingen
 • de uitzonderlijke prestaties
 • het vakantiegeld
 • de eindejaarstoelage
 • de premie voor competentieontwikkeling

van zowel statutaire als contractuele personeelsleden van verschillende overheidsdiensten.

De basisgegevens die de FOD BOSA, DG PersoPoint, gebruikt voor de berekening van deze betalingen, komen van de personeelsdiensten van de verschillende overheidsdiensten.

De FOD BOSA, DG PersoPoint, staat in voor de loonadministratie, de personeelsdiensten voor het personeelsbeheer.

 

De FOD BOSA, DG PersoPoint, zorgt er ook voor dat alle fiscale en sociale verplichtingen nagekomen worden:

 • inhouding en doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
 • inhouding, aangifte en doorstorting van de verschillende sociale zekerheidsbijdragen.

Als je door de FOD BOSA, DG PersoPoint, wordt betaald, ontvang je regelmatig informatie over deze betalingen:

 • voor elke betaling wordt er een gedetailleerde weddefiche opgemaakt
 • een toelichting over je weddefiche
 • alle betalingsfiches kunnen worden bekeken in je 'Digitaal Personeelsdossier' in PersoSelfService

 • jaarlijks worden er fiscale fiches opgemaakt die je in staat stellen je belastingaangifte te doen.