Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Mobiliteit

Wil je je loopbaan een boost geven?

Op een bepaald moment in je loopbaan begin je je misschien vragen te stellen over je professionele toekomst: doe je je job (nog) graag? Is het tijd om een nieuwe weg in te slaan? Wat zijn je mogelijkheden op dat vlak?

Isabelle Mathy, P&O-directeur bij het FAVV, legt ons uit hoe belangrijk het is om eigen talent binnen de federale overheid aan te moedigen:

Wil jij ook je loopbaanervaring bij de federale overheid met ons delen? Contacteer ons dan via communication@bosa.fgov.be.

 

Tijdelijke opdracht

Ben je wel te vinden voor een nieuwe uitdaging, maar heb je last van koudwatervrees? Lijkt het je wel wat om tijdelijk voor een andere organisatie te werken? Een tijdelijke ervaring helpt je om je competenties te ontwikkelen!

Hoe gaat het concreet in zijn werk?

Een overheidsdienst kan op een gegeven moment nood hebben aan extra hulp voor specifieke projecten. Als de dienst die hulp intern niet kan vinden, kan hij een beroep doen op de "Special Federal Forces" of op "Talent Exchange". De rode draad is: competenties optimaal inzetten binnen de federale overheid.

De Werkgelegenheid doet een beroep op Talent Exchange voor tijdelijke projecten

Pascale Cadiat: «  Sinds kort doen we beroep op tijdelijke interne mutatie om de behoeften bij projecten in te vullen. Als we daarvoor niet de interne middelen hebben, doen we een beroep op Talent Exchange. Deze ervaringen zijn erg verrijkend want naast de ondersteuning die deze personen uit andere overheidsdiensten ons bieden, brengen ze ook een andere blik op onze werkelijkheid met zich mee. Dat brengt ons er soms toe ons in vraag te stellen en geeft vaak aanleiding tot de uitwisseling van goede praktijken. Zo heeft mijn dienst bijvoorbeeld een beroep gedaan op Talent Exchange om een projectleider te vinden. Die werkt nu sinds november 2017 in mijn dienst, tot ieders volledige tevredenheid. »

Ontdek de verhalen van Dirk en Andrée:

Tijdelijke opdracht bij de FOD Sociale Zekerheid

 

 Tijdelijke opdracht bij Werkenvoor.be

 

Tijdelijke opdracht via Talent Exchange

 

Talent Exchange is een mobiliteitsconcept voor medewerkers van de Belgische overheid in brede zin: federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale en gemeentelijke diensten.

Via Talent Exchange kunnen deelnemende organisaties talenten (V, M, X) uitwisselen om missies/projecten uit te voeren voor een duur van 6 tot 12 maanden en hen nieuwe uitdagingen bieden die aansluiten met hun competenties.

Belangrijk: De openstaande vacatures in dit netwerk zijn alleen voor statutaire personeelsleden of personeelsleden van de deelnemende organisaties met een contract van onbepaalde duur.

Meer info

Je bent een Belgische, federale, regionale, gemeenschaps-, provinciale of gemeentelijke overheidsdienst en je wil deelnemen aan Talent Exchange ? Contacteer dan info@talentexchange.be.

 

Tijdelijke opdracht via Special Federal Forces

Om de interne mobiliteit van federale ambtenaren te vergroten, zijn er de ‘special federal forces’. Het principe is simpel: het gebeurt dat een overheidsdienst op welbepaalde momenten of voor specifieke projecten extra competenties nodig heeft.

Meer info

 

Deelnemen aan een selectie van de interne markt

Als statutair personeelslid van een FOD of een federale dienst kan je ook solliciteren voor een functie die vacant verklaard is bij een andere FOD of een andere dienst (federale mobiliteit).

Als statutair (niveaus A, B, C en D) kan je een overplaatsing aanvragen:

 • binnen je  (niveau A)
 • naar een andere functie (niveau B, C en D).

Als niveau A kan je solliciteren voor een betrekking:

 • binnen dezelfde klasse
 • binnen de hogere klasse
 • in een lagere klasse of een lager niveau.

Als niveau B, C of D kan je solliciteren voor een betrekking:

 • binnen dezelfde graad
 • binnen een andere graad van hetzelfde niveau
 • naar een hoger niveau, als je geslaagd bent voor een bevorderingsselectie voor een hoger niveau
 • in een lager niveau.

Meer info

 

Mobiliteit van en naar de Rechterlijke Macht

Federale statutaire personeelsleden (die vallen onder het KB van 15 januari 2007) of personeelsleden van de Rechterlijke Macht (behalve magistraten, magistraten in opleiding en bijzitters) kunnen mobiliteit aanvragen na het doorlopen van een selectieprocedure van de intrafederale mobiliteit.

Voorwaarden hiervoor zijn:

 • je administratief in dienstactiviteit of beschikbaarheid bevinden
 • voldoen aan de voorwaarden die gevraagd worden voor statutaire personeelsleden
 • geen eindvermelding `onvoldoende' of `te verbeteren' hebben gekregen tijdens je laatste evaluatie
 • geen voorwerp uitmaken van een tuchtprocedure.

Je kan solliciteren voor een functie

 • van hetzelfde niveau of dezelfde klasse
 • naar een hoger niveau of een hogere klasse als je voor bevordering naar een hoger niveau slaagde
 • naar een hogere klasse als je de klasse en anciënniteit hebt om in aanmerking te komen voor promotie.

Als je slaagt voor de selectie word je in de weddenschaal geïntegreerd waarbij je minstens evenveel verdient, als de mobiliteit plaatsvond in hetzelfde niveau en in dezelfde klasse. Als de mobiliteit plaatsvond in een hoger niveau of een hogere klasse, gaat het gepaard met een weddeverhoging.

 

Deelnemen aan een selectie

Je vindt alle vacatures op de website werkenvoor.be.

In elke vacature wordt duidelijk vermeld hoe je kan solliciteren.

Je moet solliciteren via internet, door je op de website van werkenvoor.be te registreren en je online-cv in te vullen via werkenvoor.be. Als je thuis geen internet hebt, kan je terecht bij de VDAB-werkwinkels.

Schrijf je in voor de vacatures per e-mail om wekelijks de newsletter per mail te krijgen.

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 15 januari 2007

  Koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt Gecoördineerde versie
 • Koninklijk besluit van 25 april 2017

  Koninklijk besluit van 25 april 2017 betreffende de intrafederale mobiliteit van de personeelsleden van de federale diensten naar de diensten die de rechterlijke macht terzijde...