Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
 • Contractuelen
 • Stagiairs
 • Statutairen
 • Une équipe de travailleurs qui se joint les mains ensemble
 • Iedereen kan steentje bijdragen 

  Om elke crisis afdoende aan te pakken, zijn we voortdurend op zoek naar mensen die samen een veelheid aan taken kunnen uitvoeren - op het vlak van administratie, logistiek, gezondheid, onthaal, IT, … Iedereen kan het verschil maken met zijn talenten. Dat betekent dan ook dat federale ambtenaren van elk niveau zich kunnen opgeven voor de crisisreserve.  

  Hoe het werkt 

  Heb je interesse om lid te worden van de crisisreserve, dan zijn er drie belangrijke dingen die je moet weten:  

  • Bij een crisis word je zo snel mogelijk ingezet  
  • Je wordt maximaal 4 weken per jaar ingezet 
  • Je beslist zelf of je bij een crisis ingezet wilt worden. Je hebt geen akkoord van je leidinggevende nodig, al spreek je het best af hoe je de continuïteit van je dienst verzekert 

  Word reservist 

  Ben je bereid om mee te helpen bij een crisissituatie en zo je talenten in te zetten voor een uiterst zinvolle taak, met grote sociale impact? Aarzel niet en stel je kandidaat! Laat hier weten dat je geïnteresseerd bent.

  Eens we van je interesse weten, polsen we via een online formulier naar je motivatie, voorkeurstaken, stressbestendigheid en flexibiliteit. Als dat allemaal goed zit, mag je je een vaste reservist noemen! 

  Contact  

  Heb je vragen, neem dan zeker contact met ons op via vrijwilligers.volontaires@bosa.fgov.be

Regelgeving

 • Koninklijk besluit van 12 oktober 2023

  Koninklijk besluit van 12 oktober 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 houdende de mobiliteit en terbeschikkingstelling van personeel van het federaal...