Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Statutairen

Inhoudstafel

Bij indiensttreding beslist de voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde tot welke dienst van zijn administratie het statutair personeelslid behoort.

 

Vrijwillige mutatie

Het statutair personeelslid kan zich kandidaat stellen voor een open job voor mutatie in een andere dienst van zijn administratie op voorwaarde dat hij beantwoordt aan de vereisten van de functie. De voorzitter van het Directiecomité of zijn afgevaardigde vergelijkt de titels en verdiensten in het licht van de generieke en technische competenties van de functie, en beoordeelt welke kandidaat het best voldoet aan de vereisten van de functie.

Ontdek de verhalen van Evelien (Pensioendienst) en Hilde ( Mobiliteit en Vervoer ).

 

Hier kan je andere getuigenissen vinden

Tijdelijke mutatie

Een statutair personeelslid kan wegens gezondheidsproblemen of ernstige familiale of sociale problemen gemuteerd worden naar een andere administratieve standplaats voor een maximumduur van 12 maanden. Deze tijdelijke overplaatsing kan voor gegronde redenen met periodes van maximum 12 maanden worden verlengd.

Mutatie van ambtswege

Een personeelslid kan in 4 situaties van ambtswege overgeplaatst worden:

  1. de verhuizing van een dienst naar een andere administratieve standplaats
  2. gedeeltelijke of totale overname van de bevoegdheden van een dienst waartoe het statutair personeelslid behoort, door een andere administratieve standplaats
  3. gedeeltelijke overname van de competenties van een dienst waartoe het statutair personeelslid behoort, door een of meerdere diensten in een andere administratieve standplaats
  4. daling van de werklast van de dienst in verhouding tot het aantal personeelsleden.

Een statutair personeelslid dat werkt in een dienst van één van de hierboven beschreven situaties, kan altijd vrijwillige mutatie vragen. Hij zal voorrang krijgen. Mutatie van ambtswege wordt dan geactiveerd om het effect in bovengenoemde situaties te verzachten.