Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Als federaal personeelslid kan je verlof krijgen voor het uitoefenen van een ambt bij politiek kabinet.

Meer info

In de rubriek 'Verlof om elders te werken', Ambt bij een politiek kabinet.

Regelgeving