Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen

Als federaal personeelslid kan je verlof krijgen voor het uitoefenen van een ambt bij politiek kabinet.

Meer info

In de rubriek 'Verlof om elders te werken', Ambt bij een politiek kabinet.

Regelgeving

Koninklijk besluit van 19 november 1998

Koninklijk besluit van 19 november 1998 betreffende de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen Gecoördineerde versie