Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Je eerste stappen bij de federale overheid

Om voor een zo goed mogelijk onthaal te zorgen binnen je nieuwe werkomgeving nemen de medewerkers van je stafdienst Personeel en Organisatie (P&O) of personeelsdienst één of meerdere van de volgende stappen.

Van toepassing voor
  • Contractuelen
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Deze stappen zijn onder meer:

  • je komst voorbereiden (je toekomstige collega's op de hoogte brengen, zorgen dat je het nodige materiaal krijgt, …)
  • een rondleiding in het gebouw geven
  • een farde met documentatie en informatie klaarmaken, die je krijgt bij je aankomst 
  • een mentor aanduiden bij wie je terecht kan voor al je vragen
  • een onthaaldag organiseren.

Hóe je precies onthaald wordt en de middelen die gebruikt worden kunnen verschillen naargelang de organisatie.

Als je geslaagd bent voor een selectie om statutair te worden en men je een job aanbiedt die je interessant lijkt, treed je in dienst als stagiair.

Als je geslaagd bent voor een selectie om contractueel te worden, dan treed je in dienst met een contract.