Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Einde van de arbeidsrelatie

Het einde van de arbeidsrelatie kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan om pensionering, vrijwillig vertrek of het einde van een contract. Je vind alle informatie over dit onderwerp op deze pagina. 

Regelgeving

 • Ministerieel besluit van 11 september 2012

  Ministerieel besluit van 11 september 2012 tot uitvoering van artikel 3 van het koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de...
 • Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012

  Omzendbrief nr. 618 van 11 september 2012 betreffende de ouderdom voor de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van de Staat Belgisch Staatsblad...
 • Wet van 5 september 2001

  Wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers Belgisch staatsblad van 15 september 2001 (Justel)
 • Koninklijk besluit van 12 mei 1927

  Koninklijk besluit van 12 mei 1927 betreffende de ouderdom van de oppensioenstelling van de ambtenaren, de beambten en het dienstpersoneel van den staat Gecoördineerde versie