Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen
 • Elke zware fout die de professionele samenwerking tussen beide partijen onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt, is een dringende reden die de beëindiging van het contract rechtvaardigt.

  • Voorbeelden

   Rechtbanken hebben de volgende zaken als dringende reden erkend: niet verantwoorde afwezigheid van het werk, misbruik van vertrouwen, diefstal, insubordinatie, agressief gedrag,  ...

 • Er dient een strikte procedure gevolgd te worden:

  Als je werkgever je arbeidsovereenkomst beëindigt om dringende reden, moet hij je

  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betekenen binnen een (eerste) termijn van drie werkdagen die begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de gepleegde feiten bekend zijn
  • in kennis stellen van de dringende reden die hij je verwijt binnen een (tweede) termijn van 3 werkdagen die begint te lopen de dag volgend op de dag waarop de overeenkomst verbroken werd.

  In de praktijk kan de beslissing om de arbeidsovereenkomst te verbreken en de kennisgeving van de dringende redenen gelijktijdig gebeuren in één enkele brief die verzonden wordt binnen drie werkdagen volgend op de dag waarop de feiten bekend zijn.

  De kennisgeving van de dringende reden moet gebeuren hetzij:

  • door afgifte van een geschrift (je moet een duplicaat van dit geschrift handtekenene als bewijs van ontvangst)
  • met een aangetekende brief
  • bij gerechtsdeurwaardersexploot

  Het is je werkgever die het bestaan van de dringende reden moet bewijzen. Bij betwisting zal de arbeidsrechtbank de ingeroepen dringende reden beoordelen.