Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Contractuelen - Einde van een overeenkomst van bepaalde duur

Behalve tijdens de proefperiode kan je werkgever geen einde stellen aan dit type arbeidsovereenkomst door middel van een opzegging. Deze overeenkomsten eindigen immers bij het verstrijken van de overeengekomen termijn of bij de voltooiing van het overeengekomen werk.

Als je werkgever je overeenkomst van bepaalde duur vroegtijdig en zonder dringende reden beëindigt, moet hij je een vergoeding betalen.