Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
Contractuelen

De werkgever moet je opzegging betekenen met een aangetekende brief , en dan is de overeenkomst beëindigd op de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum, of bij gerechtsdeurwaardersexploot, en dan is de overeenkomst onmiddellijk beëindigd.

Meer info

Meer informatie over de wijzigingen ivm het ‘Eenheidsstatuut’ (bv opzegtermijnen) vind je voorlopig op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.