Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Motivering van ontslag

Het contractueel personeelslid heeft het recht om

 • de concrete redenen te kennen die tot het ontslag hebben geleid
 • een vergoeding te krijgen in geval van kennelijk onredelijk ontslag
 • Het recht om de concrete redenen te kennen die tot het ontslag hebben geleid. 

  Een werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit heeft de mogelijkheid om zijn werkgever per aangetekende brief te vragen naar de redenen voor het ontslag, als de werkgever dit niet uit eigen initiatief meedeelde.

  Dit antwoord moet de elementen bevatten waardoor de werknemer de concrete redenen voor zijn ontslag kent.

  Als de werkgever niet binnen de gestelde termijn reageert of geen concrete redenen opgeeft, is de werkgever een forfaitaire vergoeding verschuldigd die gelijk is aan twee weken loon.

   

  Kennelijk onredelijk ontslag

  Het kennelijk onredelijk ontslag is het ontslag van een voor onbepaalde tijd aangenomen werknemer om redenen

  • die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer
  • of die niet gebaseerd zijn op de behoeften van de werking van de onderneming, de instelling of de dienst
  • en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

  Bij een kennelijk onredelijk ontslag is de werkgever aan de werknemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 3 weken en ten hoogste 17 weken loon.