Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Inhoudstafel

Je werkgever moet je alle documenten geven die door de wetgeving rond sociale zekerheid vereist zijn, zodat je kan genieten van sociale bescherming:

  • het getuigschrift van tewerkstelling (op jouw verzoek), waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld
  • de afrekening van de laatste betalingen
  • de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd)
  • het werkloosheidsattest (C4)
  • de belastingsfiche 281.10
  • het vakantieattest (enkel voor de bedienden).

 

Je wordt als contractueel personeelslid ontslagen en je moet je functie verlaten als:

  1. je 2x onvoldoende voor je evaluatie krijgt in een periode van 3 jaar, te rekenen vanaf de toekenning van de eerste onvoldoende
  2. je contract ten einde loopt
  3. je een zware fout begaat.