Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Ontslag krijgen - Contractuelen

Als je werkgever je ontslaat, moet hij de wet betreffende de arbeidsovereenkomsten naleven.
 
Hij moet je alle documenten geven die door de wetgeving inzake sociale zekerheid vereist zijn, zodat je kan genieten van sociale bescherming:

- het getuigschrift van tewerkstelling (op jouw verzoek), waarop enkel de begin- en de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de aard van de verrichte arbeid worden vermeld

- de afrekening van de laatste betalingen

- de individuele rekening van het lopende jaar (binnen 2 maanden na het einde van het trimester waarin de arbeidsovereenkomst beëindigd werd)

- het werkloosheidsattest (C4)

- de belastingsfiche 281.10

- het vakantieattest (enkel voor de bedienden).


Je wordt als contractueel personeelslid ontslagen en je moet je functie verlaten als: