Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Stagiairs
  • Statutairen

Als een statutair personeelsid na zijn evaluatie de vermelding 'onvoldoende' krijgt, is een bevordering door verhoging in weddeschaal, een verhoging naar de hogere of een overgang naar het hogere niet mogelijk.

Als er binnen drie jaar een tweede vermelding 'onvoldoende' komt, stelt de organisatie het ontslag voor aan de benoemende overheid.

Als het personeelsid ontslagen wordt door de overheid die benoemd heeft, ontvang het personeelslid een beëindigingsvergoeding.

Deze vergoeding is gelijk aan:

Anciënniteit Vergoeding (Maandelijkse verloning X )
 0  -  10 jaar 6
10 -  20 jaar   8
20 jaar en meer        12

De maandelijkse verloning omvat de wedde en/of geïndexeerde vergoeding(en) en de haard- of standplaatstoelage verschuldigd voor volledige prestaties.

Regelgeving