Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be
Van toepassing voor
  • Stagiairs
  • Statutairen
  • Mandaathouders

Een overlevingspensioen is een pensioen dat aan bepaalde rechthebbenden van een statutair personeelslid wordt uitbetaald die overleden is:

  • ofwel tijdens zijn loopbaan
  • ofwel nadat hij een rustpensioen ontvangen heeft
  • ofwel nadat hij definitief uit dienst is getreden (in dit geval zijn er voorwaarden inzake de duur van de loopbaan).

De rechthebbenden kunnen zijn:

  • de langstlevende echtgenoot (weduwe of weduwnaar)
  • de uit de echt gescheiden echtgenoot
  • de wezen.

Voor ieder van die mogelijke rechthebbenden gelden bepaalde voorwaarden en een specifieke berekeningswijze.

Als er meerdere rechthebbenden zijn, moet het totale overlevingspensioen worden verdeeld onder de verschillende rechthebbenden. Om het bedrag van een overlevingspensioen van één rechthebbende vast te stellen, moet er dus in een aantal gevallen ook rekening gehouden worden met de rechten van eventuele andere rechthebbenden.

 

Meer info

Over het overlevingspensioen voor statutairen